• Ina Maertens


Projev, který budete číst, prosíme vždy dejte tlumočníkům dopředu.


Napsat svůj projev dopředu se z pohledu řečníka jeví jako zcela logický postup. Bude méně nervózní, protože bude svůj projev mít připravený. Na nic nezapomene a bude to mít hezky naformulované.


Jenže takto pečlivě připravený projev ještě bude potřeba přetlumočit. To, jaké komplikace při tlumočení může čtený projev způsobit, popisujeme níže.


Psaný proslov je ze své podstaty psaný – nikoli mluvený – text. V psaném textu používáme delší věty a složité větné konstrukce. Máme možnost své myšlenky uspořádat a dotáhnout své formulace k dokonalosti.


Jenže tyto precizní formulace, které řečník dlouho doma piloval, se však při tlumočení najednou stávají překážkou. Tlumočník nemá čas vymýšlet stejně precizní formulace v cizím jazyce, když neměl možnost se na to předem připravit. To, na čem řečník možná pracoval celý večer, musí tlumočník zpracovat na první pokus a hned.


Navíc čteme rychleji než mluvíme. U čtení používáme jinou intonaci. Proslov je hutnější, obsahuje víc informací. Důležité je i to, že v psaném textu jsou informace jinak řazeny za sebou. Schválně někdy požádejte někoho, aby vám nahlas přečetl nějaký text, a pokuste se su ho zapamatovat. Spontánní povídání si zapamatujete snadněji než přečtený psaný text.


Abychom dokázali dobře vnímat psaný text, potřebujeme ho mít před očima. Když text projevu tlumočníci nemají před sebou, v krásných dlouhých větách se ztracejí a najíždějí na krizový scénář.


Ten vypadá zhruba takto. Po prvních několika větách si tlumočník uvědomí, že řečník nemluví, ale čte. V hlavě tlumočníka se spustí nepříjemná vnitřní reakce. Ví, že ho čeká těžký úkol, ale neví ani jak moc těžký, ani jak dlouho to bude trvat. Na přemýšlení není čas, řečník tlumočníkovi utíká. V krásných dlouhých větách se zamotává. Složité větné konstrukce nestíhá zpracovat. Projev, který někdo pečlivě vypracoval, se rozpadá.


Jediné, co v takovou chvíli dokáže zkušený tlumočník udělat, je přepnout do režimu „jak zabránit největším škodám". Ví, že si nemůže dovolit mlčet, ale více toho pochopit a zároveň říct nestíhá, proto glosuje. Může přitom docházet ke značným informačních ztratám. Jako první většinou spadnou pod stůl názvy organizací, funkce a tituly, čísla, jména a jiné konkrétní informace, které musí být zachyceny přesně.


Tlumočník má zlomek vteřiny na to, aby se rozhodl, co je menší zlo. Je horší cizí jméno, které nezná, úplně vynechat, nebo riskovat to, že ho nenávratně zkomolí? K čemu posluchačům bude, když uslyší číslo vytržené z kontextu, který se tlumočníkovi nepodařilo zachytit?


U výčtů navíc řečníci často zrychlují. Tlumočníci jsou nuceni víc filtrovat, jinými slovy vynechávat. Na přesnost jednoduše není čas.


Mluvit rychle se v případě, že vás někdo tlumočí do cizího jazyka, nevyplatí nikdy. Čím je řečník rychlejší, tím míň toho stihne říct tlumočník. Pro čtené projevy to platí dvojnásob.


Na závěr bychom chtěli upozornit na citáty. Jméno autora, název díla v překladu a samotný citát jsou příklady informací, které tlumočníci v rámci přípravy dohledávají. Pokud uvažujete o tom, že budete někoho citovat, nezapomeňte prosím dát text svého projevu tlumočníkům dopředu s dostatečným předstihem.


Přetlumočit čtený projev jde, ale líp ho přetlumočíme tehdy, když nám ho dáte dopředu.
Vážení zákazníci,


v souvislosti s vyhlášením stavu nouze navyšujeme překladatelské kapacity. Způsob objednání a dodání překladů bez soudního ověření se nemění. Překlady se soudním ověřením do odvolání vyřizujeme pouze poštou. O podrobnostech se informujte emailem nebo telefonicky na čísle 608 16 17 42 (angličtina, ruština) nebo 608 10 83 07 (angličtina).


Děkujeme za pochopení.


Holkupová & MaertensDear customers,


the Czech government has declared a state of emergency but we remain available for translations. We have instituted our own social distancing measures and certified translations will be delivered by mail only until further notice. Call 608 16 76 42 (English, Czech, Russian) or 608 10 83 07 (English, Czech) or send us an e-mail if you wish to receive more information.


Thank you for your understanding.


Holkupová & Maertens
Уважаемые клиенты,


в связи с введением режима чрезвычайного положения в Чехии мы принимаем и выдаём заверенные переводы только по почте. Переводы без заверения судебным переводчиком принимаются без ограничений. За более подробной информацией обращайтесь по телефону 608 16 76 42 (заверенные переводы на русский, чешский, английский) или отправьте нам письмо по электронной почте.


С уважением


Голкупова & Мартенс

  • Ina Maertens

Tlumočnici potkáte častěji než tlumočníka. Dnes v naší profesi převládají ženy.


Paradoxně za to může to, že po druhé světové válce přestalo tlumočení být uměním a stalo se povoláním. V té době se začalo více používat simultánní tlumočení, především na půdě OSN, a vysoké školy začaly tlumočení vyučovat a otevřely tak dveře ženám. Konsekutivnímu tlumočení se dříve totiž věnovali hlavně muži a v padesátých a šedesátých letech začali profesi opouštět, protože jim chyběly dovednosti, které vyžaduje simultánní tlumočení, a často si hledali uplatnění jinde.


Za posledních dvacet let proběhlo několik celosvětových průzkumů, které shodně ukazují, že na každé tři ženy tlumočnice připadá přibližně jeden tlumočník muž. Občas však zákazníci dávají najevo, že vzhledem k oboru preferují tlumočníka muže.


Tyto obavy jsou zbytečné. Mezi výkonem zkušené tlumočnice a stejně zkušeného tlumočníka není zpravidla žádný rozdíl, má-li tlumočník možnost si téma předem připravit. Tlumočník muž vyžaduje stejnou míru spolupráce klienta jako tlumočnice žena.


Z podstaty své práce se tlumočnice někdy dostávají do ryze mužských kolektivů. Jsou na to zvyklé a umí s tím pracovat. Procento zastoupení žen v politice a ve vedení velkých podniků, jak víme, není v Česku velké. Tlumočnice se nepohybují jen v zasedačkách, ale i ve výrobě. Tlumočí školení a jednání o nových technologií. Ve zvlášť náročných podmínkách pracují soudní tlumočnice v terénu. Jsou vystaveny psychologickému tlaku a musí být odolné.


Čističky odpadních vod, kravíny, železnice má v portfoliu spousta českých tlumočnic. A když zapátráte, možná budete překvapeni. Mezi naše specializace například patří outdoorové sporty a lední hokej!


Krásný MDŽ vám přejí Ina a Jiřina

HOLKUPOVÁ & MAERTENS
CZECH · RUSSIAN · ENGLISH
  • Facebook Social Icon

+ 420 608 16 76 42 / +420 608 10 83 07
 

info@prague-interpreter.com