Vážení zákazníci,


v souvislosti s vyhlášením stavu nouze navyšujeme překladatelské kapacity. Způsob objednání a dodání překladů bez soudního ověření se nemění. Překlady se soudním ověřením do odvolání vyřizujeme pouze poštou. O podrobnostech se informujte emailem nebo telefonicky na čísle 608 16 17 42 (angličtina, ruština) nebo 608 10 83 07 (angličtina).


Děkujeme za pochopení.


Holkupová & MaertensDear customers,


the Czech government has declared a state of emergency but we remain available for translations. We have instituted our own social distancing measures and certified translations will be delivered by mail only until further notice. Call 608 16 76 42 (English, Czech, Russian) or 608 10 83 07 (English, Czech) or send us an e-mail if you wish to receive more information.


Thank you for your understanding.


Holkupová & Maertens
Уважаемые клиенты,


в связи с введением режима чрезвычайного положения в Чехии мы принимаем и выдаём заверенные переводы только по почте. Переводы без заверения судебным переводчиком принимаются без ограничений. За более подробной информацией обращайтесь по телефону 608 16 76 42 (заверенные переводы на русский, чешский, английский) или отправьте нам письмо по электронной почте.


С уважением


Голкупова & Мартенс

72 views0 comments
  • Ina Maertens

Tlumočnici potkáte častěji než tlumočníka. Dnes v naší profesi převládají ženy.


Paradoxně za to může to, že po druhé světové válce přestalo tlumočení být uměním a stalo se povoláním. V té době se začalo více používat simultánní tlumočení, především na půdě OSN, a vysoké školy začaly tlumočení vyučovat a otevřely tak dveře ženám. Konsekutivnímu tlumočení se dříve totiž věnovali hlavně muži a v padesátých a šedesátých letech začali profesi opouštět, protože jim chyběly dovednosti, které vyžaduje simultánní tlumočení, a často si hledali uplatnění jinde.


Za posledních dvacet let proběhlo několik celosvětových průzkumů, které shodně ukazují, že na každé tři ženy tlumočnice připadá přibližně jeden tlumočník muž. Občas však zákazníci dávají najevo, že vzhledem k oboru preferují tlumočníka muže.


Tyto obavy jsou zbytečné. Mezi výkonem zkušené tlumočnice a stejně zkušeného tlumočníka není zpravidla žádný rozdíl, má-li tlumočník možnost si téma předem připravit. Tlumočník muž vyžaduje stejnou míru spolupráce klienta jako tlumočnice žena.


Z podstaty své práce se tlumočnice někdy dostávají do ryze mužských kolektivů. Jsou na to zvyklé a umí s tím pracovat. Procento zastoupení žen v politice a ve vedení velkých podniků, jak víme, není v Česku velké. Tlumočnice se nepohybují jen v zasedačkách, ale i ve výrobě. Tlumočí školení a jednání o nových technologií. Ve zvlášť náročných podmínkách pracují soudní tlumočnice v terénu. Jsou vystaveny psychologickému tlaku a musí být odolné.


Čističky odpadních vod, kravíny, železnice má v portfoliu spousta českých tlumočnic. A když zapátráte, možná budete překvapeni. Mezi naše specializace například patří outdoorové sporty a lední hokej!


Krásný MDŽ vám přejí Ina a Jiřina

25 views0 comments
  • Ina Maertens

Překlady se v klidu dají dělat doma na koleni. Stačí mít počítač, trochu umět nějaký ten cizí jazyk a napojit se na agenturu, která zajistí stabilní přísun zakázek. Žádné náklady, žádná odpovědnost. Jako brigáda ideální. Nebo není?


Profesionální překladatel se tomu tiše směje. Rozdílů mezi brigádníkem a profesionálem je celá řada a ne všechny jsou na první pohled zřejmé.


Profesionální překladatel se například nesoustředí na text, ale na účel, pro který překlad vzniká. Neprodává překlad, ale umožňuje zákazníkům komunikovat. S klientem konzultuje, hlídá jednotnost terminologie, koordinuje spolupráci s korektorem. Je to komplexní služba, která vyžaduje kompetenci, zkušenost a technické vybavení.


Nezbytné náklady překladatele jdou ročně do desetitisíců. Vedle nákupu a pravidelné obměny počítačů, jsou to licenční poplatky za kancelářský software a slovníky, paušály za telefon a internet, členství v organizacích, propagace a vzdělávání. Brigádník, který inzeruje překlady za dvě stovky na stránku, tyto náklady nemá nebo je neumí promítnout do ceny. Za inkasovanou zakázkou vidí příjem, ale neví, jestli je v zisku.


Zisk je to, co nám zbyde z výnosů po odečtení nákladů. Náklady tvoří všechno, co spotřebujeme k tomu, abychom mohli zakázku vůbec realizovat. To jsou ty počítače, software, židle nebo stůl. Nákladem je i čas, který strávíme komunikací s klientem nebo samotným překládáním.

Nezbytné náklady nikdy nestlačíme natolik, aby se to výrazněji projevilo na zisku. Levnější počítač překladatele do zisku nedostane, ale jeho nižší rychlost nás bude naopak omezovat. Stejně tak můžeme ušetřit několik tisíc za kvalitní slovník a pak budeme nuceni trávit dlouhé hodiny vyhledáváním v otevřených zdrojích na internetu. Tudy jednoduše cesta nevede.


Při správně nastavených cenách je klíčem k ziskovosti překladatele zvyšování produktivity. A tak přichází ke slovu investice. Díky rozvoji technologií mají dnes překladatelé k dispozici překladatelský software, programy, které dokážou převést naskenovaný text do editovatelné podoby, programy na tvorbu titulků, správu terminologie nebo diktování. Všechny tyto nástroje jsou již běžně dostupné a umožňují překladatelům pracovat rychleji a lépe.


Jsou texty, u kterých se bez digitálních technologií budete trápit. Stejně tak se ale budete trápit, pokud vám chybí vědomosti, jste nevyspalí nebo vás bolí záda, protože jste zavalení prací a nemáte čas sportovat. Investice do produktivity navíc neznamenají jen nákup technologií. Nebojte se investovat do sportu, do spánku, do budování sítě kontaktů. Profesní rozvoj se na koleni dělat nedá. Prostředí je dynamické, nezůstaňte pozadu.

200 views0 comments