top of page
  • Writer's pictureIna Maertens

Aby videokonference přes tlumočníka fungovala


... musí probíhat podle předem stanovených pravidel.Díky událostem v roce 2020 se z videokonferencí stala celkem běžná forma komunikace.


Videokonference představují ideální řešení pro krátká obchodní jednání. Šetří peníze, čas a další nefinanční náklady spojené s cestováním. Sice se nehodí pro navazání prvního kontaktu s obchodním partnerem, ale dobře fungují v čase mezi osobními setkáními.


Z hlediska tlumočení představují videohovory (video remote interpreting, VRI) šedou zónu. Zpravidla neběží přes specializované platformy uzpůsobené pro tlumočení a účastníci nebývají vybaveni technikou, která dokáže zajistit zvuk v kvalitě potřebné pro tlumočení.


Z tohoto důvodu nemají tlumočníci videokonference v oblibě. To nejdůležitější, co je potřeba ke kvalitnímu tlumočení na dálku, je totiž právě zvuk.


Všichni účastníci videokonference by měli mít stabilní vysokorychlostní připojení k internetu a vždy, kdy je to možné, používat externí mikrofon.


Zařízení a rychlost připojení doporučujeme předem vyzkoušet a snažit se vést videokonferenci z místa, kde vás a ostatní účastníky nebude rušit okolní hluk. Je vhodné rovněž předem domluvit postup pro případ přerušení spojení.


Pamatujte prosím na to, že tlumočit z obrazovky je náročné. Proto se snažte mluvit zřetelně a nezapomínejte na pauzy na tlumočení. Po několika větách se zastavte a dejte tlumočníkovi najevo, že po přetlumočení budete ještě pokračovat.


Jako vždy platí, že tlumočník by měl dostat informace o obsahu jednání, aby se mohl připravit.


Klíčem k efektivní komunikaci přes tlumočníka je jednoduchost. U videokonferencí to platí dvojnásob.123 views0 comments

Recent Posts

See All

Technické obory tlumočí i ženy.

Tlumočnici potkáte častěji než tlumočníka. Dnes v naší profesi převládají ženy. Paradoxně za to může to, že po druhé světové válce přestalo tlumočení být uměním a stalo se povoláním. V té době se zača

Comments


bottom of page