top of page
  • Writer's pictureIna Maertens

Soudní tlumočníky a jejich zákazníky čekají změny
Dnes byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela k zákonu o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.


Už od konce loňského roku víme, že v lednu 2021 vstoupí v účinnost nový, samostatný tlumočnický zákon (zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích). Oproti dnešnímu stavu přinesl nový zákon některé zásadní změny.


Dnes soudní tlumočníci nejen tlumočí, ale i překládají. Nový zákon zavádí samostatný institut soudního překladatele. Oprávnění soudního tlumočníka se bude vztahovat pouze na ústní převod, případně překlad odposlechů.


Dnes má ověřený překlad vždy listinnou podobu. Listinu nebo její ověřenou kopii musí soudní tlumočník s překladem sešít, svázat notářskou šňůrou, přelepit a orazítkovat. Nový zákon umožňuje vyhotovit soudní překlad v elektronické podobě, bude-li s tím zadavatel souhlasit.


Pravidla pro výkon činnosti se v mnoha ohledech mění. Oprávnění bude podmíněno složením zkoušky, evidence úkonů se centralizuje a dohledové funkce přechází z krajských soudů na Ministerstvo spravedlnosti. Ani nový zákon, ani novela neukládají soudním tlumočníkům a překladatelům povinnost dalšího vzdělávání.


Některé novinky, například povinnost překlady archivovat, z nového zákona odstranili poslanci novelou, která byla dnes vyhlášena ve Sbírce zákonů a vstoupí v účinnost spolu s novým zákonem. Zákazníci se tak nemusí obávat, že jejich citlivé dokumenty budou soudní překladatelé archivovat.


Novela rovněž umožnila tlumočníkům a překladatelům odmítnout úkon, pro který jim chybí odborné znalosti, nebo v případě, že mají pro odmítnutí jiné vážné důvody. V kombinaci s tím, že soudní tlumočníci a soudní překladatelé budou moci zapsat specializaci pro konkrétní obor, měla by tato změna přispět ke zvýšení kvality překladatelských a tlumočnických služeb.

145 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page