top of page
  • Writer's pictureIna Maertens

Profesní rozvoj. Kde začít?


Překlady se v klidu dají dělat doma na koleni. Stačí mít počítač, trochu umět nějaký ten cizí jazyk a napojit se na agenturu, která zajistí stabilní přísun zakázek. Žádné náklady, žádná odpovědnost. Jako brigáda ideální. Nebo není?


Profesionální překladatel se tomu tiše směje. Rozdílů mezi brigádníkem a profesionálem je celá řada a ne všechny jsou na první pohled zřejmé.


Profesionální překladatel se například nesoustředí na text, ale na účel, pro který překlad vzniká. Neprodává překlad, ale umožňuje zákazníkům komunikovat. S klientem konzultuje, hlídá jednotnost terminologie, koordinuje spolupráci s korektorem. Je to komplexní služba, která vyžaduje kompetenci, zkušenost a technické vybavení.


Nezbytné náklady překladatele jdou ročně do desetitisíců. Vedle nákupu a pravidelné obměny počítačů, jsou to licenční poplatky za kancelářský software a slovníky, paušály za telefon a internet, členství v organizacích, propagace a vzdělávání. Brigádník, který inzeruje překlady za dvě stovky na stránku, tyto náklady nemá nebo je neumí promítnout do ceny. Za inkasovanou zakázkou vidí příjem, ale neví, jestli je v zisku.


Zisk je to, co nám zbyde z výnosů po odečtení nákladů. Náklady tvoří všechno, co spotřebujeme k tomu, abychom mohli zakázku vůbec realizovat. To jsou ty počítače, software, židle nebo stůl. Nákladem je i čas, který strávíme komunikací s klientem nebo samotným překládáním.

Nezbytné náklady nikdy nestlačíme natolik, aby se to výrazněji projevilo na zisku. Levnější počítač překladatele do zisku nedostane, ale jeho nižší rychlost nás bude naopak omezovat. Stejně tak můžeme ušetřit několik tisíc za kvalitní slovník a pak budeme nuceni trávit dlouhé hodiny vyhledáváním v otevřených zdrojích na internetu. Tudy jednoduše cesta nevede.


Při správně nastavených cenách je klíčem k ziskovosti překladatele zvyšování produktivity. A tak přichází ke slovu investice. Díky rozvoji technologií mají dnes překladatelé k dispozici překladatelský software, programy, které dokážou převést naskenovaný text do editovatelné podoby, programy na tvorbu titulků, správu terminologie nebo diktování. Všechny tyto nástroje jsou již běžně dostupné a umožňují překladatelům pracovat rychleji a lépe.


Jsou texty, u kterých se bez digitálních technologií budete trápit. Stejně tak se ale budete trápit, pokud vám chybí vědomosti, jste nevyspalí nebo vás bolí záda, protože jste zavalení prací a nemáte čas sportovat. Investice do produktivity navíc neznamenají jen nákup technologií. Nebojte se investovat do sportu, do spánku, do budování sítě kontaktů. Profesní rozvoj se na koleni dělat nedá. Prostředí je dynamické, nezůstaňte pozadu.

209 views0 comments

Comments


bottom of page