top of page
  • Writer's pictureIna Maertens

Technické obory tlumočí i ženy.

Tlumočnici potkáte častěji než tlumočníka. Dnes v naší profesi převládají ženy.


Paradoxně za to může to, že po druhé světové válce přestalo tlumočení být uměním a stalo se povoláním. V té době se začalo více používat simultánní tlumočení, především na půdě OSN, a vysoké školy začaly tlumočení vyučovat a otevřely tak dveře ženám. Konsekutivnímu tlumočení se dříve totiž věnovali hlavně muži a v padesátých a šedesátých letech začali profesi opouštět, protože jim chyběly dovednosti, které vyžaduje simultánní tlumočení, a často si hledali uplatnění jinde.


Za posledních dvacet let proběhlo několik celosvětových průzkumů, které shodně ukazují, že na každé tři ženy tlumočnice připadá přibližně jeden tlumočník muž. Občas však zákazníci dávají najevo, že vzhledem k oboru preferují tlumočníka muže.


Tyto obavy jsou zbytečné. Mezi výkonem zkušené tlumočnice a stejně zkušeného tlumočníka není zpravidla žádný rozdíl, má-li tlumočník možnost si téma předem připravit. Tlumočník muž vyžaduje stejnou míru spolupráce klienta jako tlumočnice žena.


Z podstaty své práce se tlumočnice někdy dostávají do ryze mužských kolektivů. Jsou na to zvyklé a umí s tím pracovat. Procento zastoupení žen v politice a ve vedení velkých podniků, jak víme, není v Česku velké. Tlumočnice se nepohybují jen v zasedačkách, ale i ve výrobě. Tlumočí školení a jednání o nových technologií. Ve zvlášť náročných podmínkách pracují soudní tlumočnice v terénu. Jsou vystaveny psychologickému tlaku a musí být odolné.


Čističky odpadních vod, kravíny, železnice má v portfoliu spousta českých tlumočnic. A když zapátráte, možná budete překvapeni. Mezi naše specializace například patří outdoorové sporty a lední hokej!


Krásný MDŽ vám přejí Ina a Jiřina

29 views0 comments

Comments


bottom of page